UKK testit terveyskunnon mittaukseen 16.4.

29.3.2019 - 15:54 / Liikunta Uimahalli

Huom. Kunnon Juttu muuttunut pvm! Kävelytesti 1 tai 2 km, motoriset testit sekä lihaskuntotestit mittaavat terveyskuntoa. Terveyskunnon mittarit eivät tarvitse erityistä kuntoa, mutta jokin vamma, sairaus tai topiumisvaihe voi olla este osallistumiselle. Voit valita mihin testeihin haluat osallistua. Kävelytesti suoritetaan kahdessa ryhmässä klo 17 ja 17.30. Muutoin non-stop testaukset. Ilmoittaudu ja tiedustelut 12.4. Mennessä txt p.040-8272753 (myös kumpaan kävelyryhmään osallistut). Testaus on maksuton.

Kenelle UKK 2 km -kävelytesti soveltuu?
2 kilometrin kävelytesti on tarkoitettu 20–65-vuotiaiden aikuisten kestävyyskunnon testaamiseen. Se sopii henkilöille, joilla ei ole ripeää kävelyä rajoittavaa sairautta tai vammaa tai sydämen sykkeeseen vaikuttavaa lääkitystä.
Erittäin hyväkuntoisille testiä ei suositella. Säännöllisesti kestävyysliikuntaa yli viisi tuntia viikossa noin tunnin kerrallaan harrastaville se ei välttämättä anna luotettavia tuloksia.

Mitä UKK 2 km -kävelytesti mittaa?
Kestävyyskunto tarkoittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä. Sen avulla testattavalle voidaan antaa palautetta hänen aerobisen kuntonsa riittävyydestä suhteessa terveyteen ja toimintakykyyn.
2 kilometrin kävelytesti perustuu arvioon maksimaalisesta hapenottokyvystä (VO2max). Se ilmaistaan kuntoindeksinä, jossa iän vaikutus on otettu huomioon. Kuntoindeksi kertoo kuntotason verrattuna samanikäisten naisten ja miesten viitearvoihin.

Tulos on luotettava silloin, kun testi tehdään ohjattuna. Koulutettu testaaja osaa ottaa huomioon testin tulokseen vaikuttavat tekijät.

1 km UKK kävelytesti soveltuu yi 60 -vuotiaille ja siinä mitataan vain kävelyaikaa

Motorisen kunnon testaus
Kertoo tasapainosta.

Terveyskuntotestit:
-yhdellä jalalla seisominen
-takaperin kävely

Tuki- ja liikuntaelimistön kunto

Kertoo vartalon liikkuvuudesta, lihasvoimasta, lihaskestävyydestä (vartalon hallinta)
Terveyskuntotestit:
-liikkuvuus: hartiaseudun liikkuvuus
-lihasvoima: vartalon koukistajalihasten dynaaminen voima
-lihaskestävyys: muunneltu punnerrus, vartalon ojentajalihasten kestävyys