Nuorisopalveluille avustusta Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön

25.3.2022 - 13:03 / Yleinen Nuoriso

Keuruun kaupungin Nuorisopalvelut on saanut aluehallintovirastolta avustusta 60 000 euroa ajalle 1.8.2022-31.7.2023 etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustus käytetään kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin. Etsivät nuorisotyöntekijät toteuttavat kunnassa nuorisolain 10§ pykälää etsivästä nuorisotyöstä. Ensimmäisen kerran Keuruun Nuorisopalvelut on saanut avustusta etsivään nuorisotyöhön yhden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen 1.8.2018. Joulukuusta 2020 asti kunnassa on työskennellyt etsivän hankkeessa kaksi etsivää nuorisotyöntekijää.

Keuruulla Nuorten työpajatoimintaa on toteutettu useita vuosia hankeavustuksella kaupungin työllisyyspalveluiden alla. Toiminta tulee siirtymään 1.1.2023 Nuorisopalveluiden alle samaan aikaan kun Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Aluehallintovirasto on myöntänyt Nuorisopalveluille 60 000 euroa työpajatoiminnan toteuttamiseen. Avustus käytetään kahden työntekijän palkkakuluihin sekä muuhun toimintaan. Työpajalla työskentelee nuorten parissa yksi yksilövalmentaja sekä yksi työpajaohjaaja. Työpajatoiminnan kautta nuori pääsee kiinni arkirytmiin ja saa ponnahduslaudan koulutukseen tai työelämään.

Lisätietoa etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta:

Nuorisolaki

Lisätietoa hankkeista: Nuoriso-ohjaaja Niina Savilahti p.0405126348 tai niina.savilahti@keuruu.fi