(Karttoja päivitetään vielä tarkemmiksi reitinvarrella olevien kohteiden osalta. päiv. 14.8. 2019) Erämaapäivät kutsuu kaikenikäiset luonnosta ja retkeilystä kiinnostuneet ja enemmänkin […]

Ilovuoren luontopoluilla on ollut runsaasti kaatuneita puita, mutta nyt ne on raivattu ainakin merkittyjen reittien tieltä. Poluille on myös kevätmerkkaukset […]