Esittävän taiteen talon tuki ry.

Esittävän taiteen talon tuki ry. tukee kulttuuritalolla tapahtuvaa kulttuurityötä järjestämällä kahvio- ja tekniikkapalveluita vapaaehtoispohjalta. Lisäksi yhdistys tukee Kimarassa tuotettavien kulttuuritapahtumien järjestämistä avustusten muodossa. Tämä vapaaehtoispohjalta tapahtuva työ on korvaamattoman arvokas apu ja ilman sitä koko talon toiminta “halvaantuisi”.

Puheenjohtaja Pekka Mäkinen, makinen.pekka@pp.inet.fi

Rahastonhoitaja Eila Luopakka, eila.luopakka@kameleontti.fi

Yhdistys tukee avustuksin Kimarassa järjestettävien tapahtumien tuottamista

Kulttuuritoimen avustushakemukset