2. KULTTUURIAVUSTUKSET 2024

2.1 Kohdeavustukset paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen

Kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä keuruulaiselle kulttuuritoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan.

Avustusta jaetaan pääsääntöisesti kohdeavustuksina ja erikseen laadittavina kumppanuussopimuksina.

Avustuskohteella on oltava selkeästi kulttuuriset sisällöt.

Avustusta on aina haettava etukäteen.

Avustus on aina harkinnanvaraista. Avustuksesta päätettäessä otetaan huomioon mm. toiminnan laatu, laajuus, kaupungin strategiset painotuksen ja toiminnan vaikuttavuus, saavutettavuus ja kulttuuriset sisällöt.

Avustusta ja toimintatukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti

 • Rekisteröidylle yhdistyksille, vapaille toimintaryhmille ja yksityisille henkilöille kulttuurituotantoihin, jotka ovat avoimia kaikille sekä järjestön toiminnan kannalta muihin keskeisiin hankkeisiin, projekteihin ja hankintoihin seuraavasti:

 

 • Tapahtumien tuottamiseen ja markkinointikuluihin keuruulaisille toimijoille enimmillään 200 euroa.
 • Muihin kulttuurin tuottamisesta aiheutuviin kuluihin, projekteihin, joista neuvotellaan ennakkoon kulttuurisihteerin kanssa, enimmillään 500 euroa
 • Avustusta ei myönnetä oman taiteen tekemiseen, ellei se ole osa kulttuuritoimen kanssa tehtävää yhteistyöprojektia, enimmillään 500 euroa
 • Kaupungin kulttuuritoimen ja toisen osapuolen kanssa erikseen sovittujen kulttuurituotantojen tekemiseen ja tukemiseen erillisen kumppanuussopimuksen mukaan harkinnanvaraisesti
 • Avustuksella ei tueta pääsääntöisesti selkeäasti voittoa tuottavia tuotantoja

Avustusta jaettaessa huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa, taiteellinen taso, toiminnan vaikuttavuus, laatu sekä alueellinen tasapuolisuus.

Avustusten maksatus tapahtuu jälkikäteen avustuksen käytöstä saatua selvitystä/kuittijäljennöksiä ja vastaan.

Pienin jaettava avustussumma on 100 euroa ja suurin 500 €. Harkinnanvaraisesti voidaan myöntää suurempikin avustus, mikäli kohteen laatu ja laajuus niin vaatii.

Avustusten 1. haku päättyy 30.3.2023 ja toinen haku, mikäli avustusraha jää käyttämättä

15.9.2023. Kumppanuussopimuksia voidaan tehdä ympäri vuoden määrärahojen puitteissa.

Avustusta ei myönnetä

 • hankkeisiin jotka tuottavat voittoa tai ovat liiketaloudellista toimintaa
 • oman taiteen tekemiseen, elleivät ne ole osa kulttuuritoimen kanssa tuotettavaa hanketta
 • peruskoulutukseen, ammatillisiin opintoihin
 • opinto-, näyttely- tai virkistysmatkoihin toiselle paikkakunnalle, eikä pääsääntöisesti myöskään ulkomaille suuntautuviin esiintymismatkoihin
 • yksittäisen kuntalaisen omaan harrastus- ja sivistystoimintaan
 • alkoholi-, kahvitus- ja ravintolapalveluiden järjestämiseen
 • kaupungin tuottamiin omiin palveluihin

Niille kulttuuritoimijoille, joiden järjestön/ryhmän jäsenistä 2/3 koostuu alle 29-vuotiaista henkilöistä, avustus jaetaan pääsääntöisesti nuorisopalveluiden avustusmäärärahoista.

Avustuksen saajan on mainittava  tiedotuksessa, että Keuruun kaupungin kulttuuritoimi on tukenut toimintaa.

2.2 Suurtapahtuma-avustus

Mittavien erityisprojektien ja hankkeiden osalta avustusta haetaan edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Hakemukseen liitetään yksityiskohtainen hankesuunnitelma kustannusarvioineen.

Avustuksesta päättää kasvun ja hyvinvoinnin lautakunta

Avustus julistetaan haettavaksi 31.5.2023 mennessä

2.3 Keuruun kulttuuripalkinto (850 €)

Vapaa-ajanlautakunta myöntää palkinnon keuruulaiselle tai keuruulaislähtöiselle henkilölle tai henkilöryhmälle seuraavien jakoperusteiden mukaan:

Palkinnon saaja voi olla taiteen tuottaja, esittäjä, ohjaaja tai järjestäjä, joka on merkittävällä tavalla ollut mukana keuruulaisessa kulttuurielämässä. Huomionosoitus voidaan antaa myös henkilölle tai ryhmälle, joka on edellisenä vuonna tai vuosina yltänyt jonkin taiteen alan maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävään saavutukseen. Sopivan saajan puuttuessa palkinto voidaan myös jättää jakamatta.

Palkinnon saajasta päättää Kasvun-ja hyvinvoinnin lautakunta.

2.4. Kulttuurin erityishuomionosoitus (150 €).

Huomionosoitus jaetaan tunnustuksena keuruulaiselle henkilölle tai ryhmälle merkittävästä ja ansiokkaasta työstä tai teosta Keuruun kulttuurin hyväksi. Huomionosoituksia voidaan jakaa 1 – 3 kpl.

Huomionosoituksen saajasta päättää Kasvun ja hyvinvoinnin lautakunta.

2.5 Muut kunniamaininnat

Lautakunta voi palkita vuosittain kunniamaininnalla myös muita kulttuurityön alalla ansioituneita henkilöitä ja ryhmiä harkintansa mukaan.

2.6 Nuorisokulttuurin stipendirahasto

Avustusta ei toistaiseksi voida myöntää pääoman vähyyden vuoksi. Avustusten jakamisesta päättää vapaa-ajanlautakunta.

 

Avustus-ja palkitsemissääntö 2024 (pdf)

Kulttuuritoimen avustuksen tiliselvityslomake (doc)

Kulttuuritoimen avustuslomake (doc)

Esittävän taiteen talon tuki ry: Toimintatukilomake (doc)

 

 

Kulttuuriavustukset 2020