Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

 

Keuruulla on syyskuussa 2020 käynnistynyt Liikkuva varhaiskasvatus -hanke, jota koordinoi Liikkuva varhaiskasvatus koordinaattori. Hanke on osa valtakunnallista Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa.

Hankkeen tavoitteena on tukea ja luoda harrastusmahdollisuuksia alle kouluikäisten liikunnalle varhaiskasvatuspäivien aikana, sekä innostaa lapset ja perheet liikkumaan vapaa-ajalla. Hanketta työstetään yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatusyksiköiden sekä urheilu- ja liikuntaseuratoimijoiden kanssa.

 

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

 

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on laajan asiantuntijaverkoston ja satojen pilottipäiväkotien yhteistyöllä kehitetty valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma.

Tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Lasten liikuntasuosituksien mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivään tulisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa, joista kaksi tuntia olisi kevyttä liikuntaa ja ulkoilua sekä yksi tunti vauhdikasta liikkumista.

Ohjelma on osa Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta, johon kuuluvat myös peruskoulujen Liikkuva koulu -ohjelma sekä toisen ja korkea-asteen Liikkuva opiskelu -ohjelma. Niiden strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.

 

Lisätietoa ohjelmasta tästä

 

Lisätietoa hankkeesta:

Tino Kohonen

Liikkuva varhaiskasvatus koordinaattori

Keuruun kaupunki

Puh. 050 564 7652

tino.kohonen@keuruu.fi