Mediakasvatushanke

Pohdimme parhaillaan hankkeelle sopivaa nimeä. Jos sinulla on nimi-idea, lähetä ehdotuksesi Anulle!

Syksyllä 2020 alkanut mediakasvatushanke kehittää peruskouluikäisten mediataitoja. Samalla hanke kirkastaa ja yhdenvertaistaa mediakasvatuksen opetusta Keuruulla. Hankkeessa luodaan peruskouluun mediaporrassuunnitelma-malli, joka on hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Kouluarkeen tulevan opetuksen lisäksi hanke jalkautuu lasten ja nuorten vapaa-aikaan muun muassa nuorisotiloihin.

Media on tärkeä osa nuorten sosiaalisia suhteita. Samalla mediankäyttäjät kuitenkin törmäävät useisiin haasteisiin ja ilmiöihin eri mediatuotteiden parissa. Erilaisissa mediaympäristöissä liikkuva nuori tarvitsee monenlaisia taitoja, jotta hän voi käyttää mediaa taitavasti, tietoisesti ja turvallisesti.

– Erilaiset mediat ovat nuorille tärkeitä, eikä niistä eristäminen ole oikea tapa puuttua mahdollisesti mediassa kohdattuihin haasteisiin. Sen sijaan nuoren oppimat taidot toimivat hänelle itselleen välineenä toimia mediassa vastaan tulevissa tilanteissa, hankekoordinaattori Anu Sandvik tiivistää.

Mediakasvatushankkeen aikana Keuruun peruskoulujen käyttöön luodaan mediakasvatusportaat-malli, jonka yksittäiset portaat koostuvat eri ikätasoille suunnatuista mediapajoista. Pajoissa käsitellään mediakasvatuksen aiheita toiminnallisin menetelmin.

Erilaisten kasvatustavoitteiden lisäksi hankkeessa luodaan toimintamalli nuorelle siihen, miten ja kehen hän voi ottaa yhteyttä, jos hän kohtaa sosiaalisessa mediassa jotain häiritsevää, pelottavaa tai ikävää. Hankkeen aikana sekä koulujen henkilökunnalle että vanhemmille annetaan tietoa aiheesta sekä valmiuksia tukea lapsia ja nuoria mahdollisissa ongelmatilanteissa. Hankkeessa myös luodaan toimintamalli nuorelle siihen, miten ja kehen hän voi ottaa yhteyttä, jos hän kohtaa sosiaalisessa mediassa jotain häiritsevää, pelottavaa tai ikävää.

Mediakasvatushankkeelle on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus toimiin, joilla ehkäistään lasten ja nuorten houkuttelua ja hyväksikäyttöä monimediaalisessa maailmassa. Hankkeen pääkohderyhmänä on perusopetuksen oppilaat, mutta hankkeessa pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon myös esiopetus. Hanke päättyy joulukuussa 2021.

 

Ota yhteyttä

Mediakasvatushankkeen koordinaattori
Anu Sandvik
050 462 5406
anu.sandvik@keuruu.fi
S
napchat: media-anu