Liikuntasuunnitelma 2021-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missio:

 • Liikuntatoiminnan yleisten edellytysten luominen, niin että olisi mahdollista liikkua edistääkseen hyvinvointiaan, harrastaa ohjatuissa ryhmissä, järjestää ja osallistua seuratoimintaan. Liikuntavaikuttaminen

Painopisteet:

 • Uimahallin toiminta
 • Olosuhdetyö
 • Seurojen ja muiden liikuntaa järjestävien tahojen tukeminen; ohjattu harrastustoiminta kaiken tasoisille ja ikäisille
 • Lasten, nuorten iäkkäiden, erityisryhmien seka liikkumattomuuden terveyttä edistävä matalan kynnyksen liikunnan edistäminen sekä motoristen taitojen, oppiminen koulutoimen, varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa yhteistyössä
 • Perheliikunta ja varhaiskasvattajien työn tukeminen
 • Yhteisöllisyys/yhteistyö

Toimenpiteet:

 • Resurssit ylläpidetään niin, että edellytykset säilyy ajantasaiselle ja laadukkaalle uimahallitoiminnalle ja ulkoliikuntapaikkojen hoidolle
 • Suunnitelmallinen liikuntapaikkojen kehittäminen
 • Liikuntaneuvonta, sähköinen tiedotus, vaikuttaminen
 • Perheliikuntaa edistetään lapsia ja vanhempia houkuttelevilla ratkaisuilla liikuntapaikoilla sekä toiminnoilla, kampanjoilla, haasteilla ja tapahtumilla.

Visio:

 • Keuruulla harrastetaan paikallisesti monipuolisesti liikuntaa omaehtoisesti, aktiivisten seurojen, yritysten ja muiden tahojen järjestämässä liikuntatoiminnassa hoidetuilla ja nykyaikaisilla liikuntapaikoilla sekä maan kuulussa uimahallissa
 • Kaikki kokevat liikunnan ja liikkumisen tärkeänä henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäjänä. Liikuntatoimintaa tehdään laajalla yhteistyöllä, jossa on mukana koko elämänkaari ja kirjo
 • Liikunta elämäntavaksi kaikille

Arvot:

 • Yhteistyö
 • Ilo
 • Kehittyminen
 • Tasa-arvo
 • Kestävä kehitys

Trendit:

 • Retkeily
 • Älyteknologia
 • Liikunta on lääke
 • Elämäntapavalmennus
 • Personaltraining
 • Järjestäytymätön ryhmätoiminta
 • Iäkkäiden liikuntaohjelmat
 • Kotiharjoittelu
 • Rentoutuminen

Lataa ja lue lisää liikuntasuunnitelmasta: Liikunnan Kehittamissuunnitelma 2021 2024