Luonnonsuojelualueita – Nature Reserve

Keuruulla on kymmeniä luonnonsuojelualueita. Tässä on esitelty niistä parhaiten retkeilyyn sopivia. Omatoiminen suunnistaja löytää hienoja paikkoja muualtakin niin suojelualueilta kuin niiden ulkopuolelta.  Kaikilla alueilla ei ole merkintöjä, vaan kulkeminen tapahtuu kartan ja suuntavaiston avulla. Keuruun luontopolkuja löytyy tästä.

Kaksisivuinen pdf-esite kohteista esim. tulostettavaksi, print pdf-brochure for all areas.

Luonnossa olet eläinten vieraana. Muista pesimärauha, roskattomuus ja jokamiehenoikeudet!

1. ILOVUORI (71 ha)

Mäntäntie 128. Aivan keskustan tuntumassa.

Vanhoja kuusi- ja mäntymetsiä, joissa runsaasti polkuja. Merkitty 3,2 km ja 5,7 km reitit. Ls-alue. Karttalinkki, Map

Pdf-kartta esim. tulostettavaksi, print pdf-map

2. KIVINIEMI (19 ha)

Polku luonnonsuojelualueelle (kuva Matti Aalto).

Haapamäentie 329 (P-alue) tai 237. Aivan keskustan tuntumassa länsipuolella.

Vanhaa kuusimetsää Keurusselän rannassa. Polkuja. Ls-alue. Karttalinkki, Map

Pdf-kartta, print pdf-map

3. VARUSKUNNAN METSÄT (167 ha)

Kolhontie 536 ja monia muita P-paikkoja. Viitisen kilometriä keskustasta etelään. Osaan alueesta pääsee tutustumaan myös liikuntapuiston hiihtoladuilta.

Monipuolisesti vanhoja metsiä erillisinä kohteina: rantoja, kankaita, lehtoa, kallioita,  puroja ja korpia. Runsas lajisto: mm. pikkusieppo ja liito-orava. Pohjoisosan metsät ovat karuja erämaametsiä, entisen varuskunnan ympäristö on monin paikoin rehevää ja Peurunniemestä on komeat näkymät Keurusselälle. Joitain suolaikkuja on ennallistettu patoamalla ojia. Tulipaikoille omat puut. Metsä- hallituksen luontokohteita. Karttalinkki, Map

Pdf kartta, print pdf-map

Peurunniemen rantametsää talvella (kuva Matti Aalto).

4. HAKAMÄKI (20 ha)

Kumpulammentie kulkee alueen laitaa. P-alue, Hakatie 1, Höyryveturipuistolla.

Kosteusoloiltaan vaihtelevaa kuusimetsää, puronvartta ja vanhaa kalliomännikköä. Luontopolku ja laavu. Opastaulun näet tästä ja luontopolun kartan tästä. Säilyminen turvattu kaavoituksella. Karttalinkki, Map

Pdf-kartta, print pdf-map

Suojelualueen puro tulva-aikaan (kuva Matti Aalto).

5. RAISKI (101 ha)

Pohjantikka (kuva Ari Aalto).

Alkulantie 100 tai Ähtärintie 113.

Runsaslahopuustoista vanhaa kuusimetsää. Monipuolinen linnusto, jossa mm. useita pareja pohjantikkoja. Ls-alue. Karttalinkki, map.

Pdf-kartta, print pdf map

6. PÄIJÄNTEENMÄKI (22 ha)

Hirvontie 226, josta metsätielle. Metsätie ei välttämättä aina ajokunnossa.

Vanhaa kuusimetsää, männikköä ja erämainen lammenranta. Erikoisuutena mm. metsälehmusta ja näsiää. Polku metsätien päästä lammen rantaan. Ls-alue. Karttalinkki, map

Pdf-kartta, print pdf-map

7. PIHLAISKOSKI (71 ha)

Kokinmäentie 242, josta metsätielle (vas).

Voimakkaasti virtaavat kosket erämaisen kuusimetsän keskellä ovat etenkin kalastajien suosiossa. Kota ja laavu, joilla nuotiopaikat ja huussit. Polkuja. Ls-alue lähes kokonaan. Karttalinkki, map

Pdf-kartta, print pdf-map

8. SIIPIKANGAS (23 ha)

Pitkäläntie 387.

Runsaslahopuustoinen vanha kuusimetsä. Hyvä esimerkki aarniometsästä. Ls-alue. Karttalinkki, map.

Pdf-kartta, print pdf-map

9. HIRVIJÄRVEN METSÄ (65 ha)

Hirvijärven metsää (kuva Matti Aalto).

Hirvikyläntie 590.

Vanhaa kuusivaltaista metsää ja järven rantaa. Korpia ennallistettu tukkimalla ojia. Ls-alue. Karttalinkki, map

Pdf-kartta, print pdf-map

10. VESILAHDENSUO (175 ha)

Vesilahdentie 230.

Keuruun laajimman avosuon näkee tieltä. Märällä suolla pesii monipuolinen linnusto. Lajistossa esimerkiksi pikkukuovi, kapustarinta, riekko ja lokkeja. Suolla liikkumista tulee välttää pesimäaikaan touko-heinäkuussa. Ls-alue. Karttalinkki, map

Pdf-kartta, print pdf-map

11. KOIRAKALLIO (25 ha)

Multiantie 1020, Keuruun ja Multian puolivälissä.

Vanha kuusivaltainen metsä, jossa myös kalliomäkeä ja kosteaa korpea. Metsäteitä. Ls-alue. Karttalinkki, map

Pdf-kartta, print pdf-map

12. LUSIKKALAHTI (17 ha)

Merraslahdentie 120 (Loilantie 119, josta risteys Merraslahdentielle). Riihossa.

Vanha kuusimetsä ja kosken rantaa. Lajistossa mm. liito-orava. Rehevillä järvenlahdilla on hyvin vesilintuja. Veneranta parkkipaikalla. Ls-alue. Karttalinkki, map

Pdf-kartta, print pdf-map

13. KIVISUO (17 ha)

Talvisalontie 23, josta 800m polkua alueelle.

Vetinen pieni avosuo, joka vaihettuu luontaisesti rämeeseen ja luonnontilaisen kaltaiseen kuusi-metsään. Ls-alue. Karttalinkki, map

Pdf-kartta, print pdf-map

Kivisuon metsää (kuva Matti Aalto).

14. MYLLYLÄNJOKI (35 ha)

Havuniementie 226.

Vanha kuusimetsä ja joki kunnostettuine koskineen. Ls-alue. Karttalinkki, map

Pdf-kartta, print pdf-map

15. HUHKOJÄRVI (87 ha)

Huhkojärventie 301, Jämsä.

Suunnistettava, ei selvää reittiä. Jylhä jyrkännejärvi, jossa jo A. Gallen-Kallela maalasi. Hieno meloen. Ls-alue lähes kokonaan. Karttalinkki, map

Pdf-kartta, print pdf-map

16. AHTAANSALMI (20 ha)

Koipikankaantie 1661, josta metsätielle.

Vanhaa kuusi- ja mäntymetsää Pihlaisselän rannalla. Ls-alue. Karttalinkki, map

Pdf-kartta, print pdf map

17. PÖYHÖLÄNPURO (3 ha)

Kisakaarteentie 31.

Lehtoa ja lehtomaista sekametsää puron varressa. Polku alueen halki. Kaavan luonnonsuojelualuevaraus. Karttalinkki, map

Pdf-kartta, print pdf-map

18. KÄLLI (2 ha)

Källin nuotiopaikalta etelään Keurusselälle (kuva Matti Aalto).

Saari Keurusselällä 2 km keskustasta etelään.

Sekametsää, josta osaan tulvii keväällä. Hyvä kohde jäitä pitkin. Laavu ja nuotiopaikka. Ls-alue. Karttalinkki, map

Pdf-kartta, print pdf-map