Luontokohteet

Keuruun ulkoilureitit ja luontokohteet- kartan kaikki vihreät kohteet tässä erillisinä linkkeinä.

 

 1. Koivumäki, Iso Kivijärvi, Pitkäniemi: Hiidenkirnu. kartta
 2. Uuranjärvi: Pöytäkivi. kartta
 3. Heinä – Valkeinen: Lintutorni, nuotiopaikka, opastus, polku. Lipas kartta
 4. Isorimppi, Virrankoski: Lintujärvi, lintutorni, laavu. Lipas kartta
 5. Valkeinen: Kalastus, uinti ja leiriytymisalue, nuotiopaikat, wc, keittokatos. kartta
 6. Siipikangas, aarnimetsäalue Pitkäläntien varressa. kartta
 7. Jouhtimäen Heiluvakivi. kartta
 8. Lehtovuori: Komea jyrkänne. kartta
 9. Kalliomäen Karhusuo: ojittamaton avosuo, linnuista mm. kapustarinta pesivänä. kartta
 10. Simsiön Kalikkamäki: näköalapaikka pohjoisesta itään, lähellä tietä. kartta
 11. Hirvikylän luonnonsuojelualue: aarnimetsä, niitty. kartta
 12. Vesilahdensuo: Kaupungin suurin suo. Soiden suojelualue, kapustarinta pesivänä. kartta
 13. Liesjärven Palorannan hiekkarannat: n. 400 m pitkät rakentamattomat rannat. kartta
 14. Korkatin mansikkamäki: Kaunis näköala korkealta mäeltä Liesjärvelle. kartta
 15. Janhosperän Niinimäki: Keuruun korkein mäki 232,5 m, näköala etelään. kartta
 16. Suolahden Mäkikylän Etelämäki: Korkea mäki, näkötorni. kartta
 17. Lankkuan Jouhtimäki: Korkea mäki, näköala länteen. kartta
 18. Lankkuan Myllykoski: Koski, jossa Keuruun ainoa uittoränni. kartta
 19. Vuorela: Kulttuurikohde, hoidettu niitty, ulkoilureitti. kartta
 20. Jukojärven Kypärävuori: Korkea mäki, näköala koilliseen. kartta
 21. Myllypuro: Koski, jossa vanha mylly ja paja, kankimylly, kankikota Lipas . kartta
 22. Ronavuori: Korkea vuori, josta laaja näköala lounaasta pohjoisen kautta itään, tie. kartta
 23. Jukojärven Korkeakoski: jyrkkä koski, mylly. kartta
 24. Huttulan Hinkkasuon lähde: Suuri lähde, jonka vesi virtaa maan sisällä. kartta
 25. Huttulan Isonkivenaho: Saloskankaan siirtolohkare, iso kivi korkealla mäellä. kartta
 26. Ampilan luolavuori, piiloluola: Keuruun ainoa karttaan merkitty luola. kartta
 27. Asunnanmäki: Komea, osin aarnimetsäinen mäki, jossa monia kekomuurahaisen pesiä. kartta
 28. Lempaatsuo: Suuriltaosin ojittamaton mäntyrämesuo, kaksi lampea ja kuukkelihavaintoja. kartta
 29. Koivumäki, Kupankoski: Koski, museo, torppa, liito-oravia. kartta
 30. Manniskylän Karjovuori: Korkea vuori, josta näköala luoteesta itään. kartta
 31. Riitalahti: Keuruu-Mänttä tienvarren kaunis näköalakohde, levähdysalueita. kartta
 32. Lintusyrjän harju: Keuruun komein harju, näköalat luoteesta koilliseen, hieno suppakuoppa, retkeilykohde. kartta
 33. Pikkuhiekka: Kauniit hiekkarannat, nuotiopaikka, wc, virkistyskäyttö. kartta
 34. Mäkikylä, Savonmäki. kartta
 35. Lautaperän Aholan niitty: Kaunis niitty, jossa kasvaa mm. kesämaitikka ja kirkiruohoja. kartta
 36. Valkeajärvi, Ryönänkoski. kartta
 37. Salmenkylä, Pihlaiskoski: Kalastus. kartta
 38. Iso Virkamäki: Laaja näköala lännestä pohjoiseen ja kaakkoon. kartta
 39. Päijänteenmäki: Kaukomaisema komea kukkula, hieno vanha sekametsä. kartta
 40. Hartikankivet: Komeat siirtolohkareet vuoren reunalla, joista yksi kaatumaisillaan rinnettä alas. kartta
 41. Huhkovuori, Huhkojärvi: 4,5 km pitkä ja 41 m syvä rotkojärvi, jossa on komeita rantakallio pahtoja, Akseli Gallen-Kallela asui järven rannalla ja maalasi maalaisjärven maisemia. kartta
 42. Lipsingin rotko: Huhkojärveltä etelään jatkuva jyrkkäseinäinen rotko, jonka juurella on kolme lampea. Rotko on osittain Jämsänkosken puolella. kartta
 43. Reinikankoski, Lapinperä: kartta
 44. Virtalankoski ja Pohjolan museotalo: Suosittu kalapaikka, jossa on tulentekopaikka ja majoitusmahdollisuus. kartta
 45. Lihjamo, Tamppikoski: Vuolas koski, jota käytetään koskenlaskuun ja kalastukseen. Lähellä tietä, jolta hyvä näköala koskelle. kartta
 46. Ketveleen kannaksen luonnonsuojelualue ja Kaivoslahti: Kaunis kapea männikköharju, jolla kulkee myllymäentie, kortetta kasvavan Kaivoslahden rannassa on lintutorni, Herpmannin poikain muistomerkki. kartta
 47. Kivilahden Luonnonsuojelualueet: Valtatie 23:n levähdyspaikalta alkava vanhaa kuusimetsää kasvava alue sekä pienet saaret kiviselällä. kartta
 48. Ilovuori: Lähellä Keuruun keskustaa oleva metsäinen vuori on myös kaukomaisemassa näkyvä kohde, suosittuja ulkoilupolkuja. kartta
 49. Murronkivi: Keuruun suurin siirtolohkare, rauhoitettu. kartta
 50. Karimo, Raiskin mylly. kartta
 51. Ristakoski: Koski, jossa museomylly. kartta
 52. Yltiä, Yltiänjärvi: Levähdysalue. kartta
 53. Ylisenjärvi: Lintujärvi. kartta
 54. Peräjärvi: Lintujärvi, jossa lintutorni. Lipas kartta
 55. Vääriskoski: Luonnontilainen koskijakso vanhan metsän sisässä. kartta
 56. Yltiä, Ruohosuo. kartta
 57. Raatelahti: Kostetta kasvava lahti keskellä Valkealahden kylää. Joutsenten ja muidenkin vesilintujen hyvä muutonaikainen levähdyspaikka. kartta
 58. Hepolammen Myllypuro: Kaunis pieni puro koskineen ja myllyineen. kartta
 59. Sitkansola: Kalliosola mäenrinteessä. kartta
 60. Kolonmäki: Korkea soraharju, josta näköalat etelästä luoteeseen. kartta
 61. Riiho: Vaissin/Lehdontien lintutorni. Lipas kartta
 62. Asunta: Tempakan kuusi. kartta
 63. Pihlajaveden mäkikylä (Aspen): Letonmäki, haapa. kartta
 64. Asunta, Kivikaarisilta. kartta
 65. Asunta, Asuntajärvi, Pienihiekka. kartta
 66. Ahtaansalmi. kartta
 67. Asunta, Terveyskivi: Kiven kuopassa parantavaa vettä. kartta
 68. Pyörkkilänperä, Kuusi. kartta
 69. Pohjoisjärvi, Haaravuori. kartta
 70. Lapinkangas, Valkeinen: Kirkas vesi. kartta
 71. Jukojärvi, Hiekanlahti: Uimaranta. kartta
 72. Kokinkota Lipas, Pihlaiskoski Lipas, Vääräkoski, Kuuskoski Lipas. kartta
 73. Virransilta: Tulipaikka. Lipas kartta
 74. Haapamäen Suoja. kartta
 75. Iso-innonjärvi: Kalastuspaikka, nuotiopaikka. kartta