Vaikuttajaryhmät

Anna äänesi kuulua!

Tapoja vaikuttaa on monia – ja joukossa se on vielä vaikuttavampaa!

Valitse itsellesi sopivin seuraavista vaikuttajaryhmistä:

Keuruun Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto vie paikkakunnan nuorten ääntä kuuluville ja toimii linkkinä nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuuston jäsenhaku alkaa kevätkauden lopulla toukokuussa ja kestää elokuulle asti. Toimintaan voi hakea 13-22-vuotiaat keuruulaiset nuoret avoimella haulla ja nuorisovaltuuston toimikausi kestää aina yhden vuoden. Nuorisovaltuusto on kaupunginhallituksen alainen ryhmä, ja nuorista valitaan myös edustajat jokaiseen lautakuntaan, jossa heillä on läsnöolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuusto kokoontuu pääasiassa kerran kuussa. Nuorisovaltuusto voi tehdä mm. aloitteita, järjestää tapahtumia, tehdä kyselyjä ja viedä nuorten asioita kunnassa eteenpäin. Lisätietoa: Nuorisopalveluiden vastaava Niina Savilahti/040 512 6348 tai niina.savilahti@keuruu.fi

Kipinän talotoimikunta

Kipinän talotoimikunta eli TaTo koostuu joukosta aktiivisia nuoria, jotka edustavat kaikkia tilalla käyviä nuoria. TaTo kokoontuu kerran kuussa pohtimaan kuinka tilatoimintaa voidaan tehdä nuorten näköisesti. Nuoret vastaavat Kipinällä kahvion pyörittämisestä sekä vaikuttavat tilalle tehtäviin hankintoihin ja toimintaan. Monet ala-asteikäisille suunnatut teemapippalot, kuten Halloween, ovat talotoimikunnan nuorten suunnittelemia ja toteuttamia. Lisätietoa: Vastaava Nuoriso-ohjaaja Annika Korpinen/040 717 3451 tai annika.korpinen@keuruu.fi

Sytytin-toiminta

Vuoden aikana sinulla on mahdollisuus päästä mukaan järjestämään erilaisia tapahtumia kuulumatta mihinkään varsinaiseen ryhmään, nimittäin sytytin-toiminnan kautta! Tästä mahdollisuudesta tiedotamme aina erikseen. Lisätietoa:  Vastaava Nuoriso-ohjaaja Annika Korpinen/040 717 3451 tai annika.korpinen@keuruu.fi

Lasten Parlamentti

Lasten Parlamentti-toiminnan tarkoitus on edistää lasten osallisuutta ja tuoda lasten ääntä mukaan päätöksentekoon, toiminta on sivistyslautakunnan alaista toimintaa. Toimikausi kestää kaksi vuotta ja uusi toimikausi alkaa lukukausijärjestelmän mukaisesti aina elokuussa, jolloin jokaisesta Keuruun alakoulusta koulu nimeää valitsemallaan tavalla (oppilaskunnan kautta, vaalit..) edustajansa ryhmään 4.-6.luokkalaisista koulun oppilaista. Lasten Parlamentin edustajien tehtävänä on osallistua kokouksiin (3-5 kertaa vuodessa) ja tilaisuuksiin sekä saada myös oman koulunsa muiden oppilaiden mielipiteitä ja toiveita kuuluville.  Toiminnan ohjaajina toimivat perhekeskuksen palveluohjaaja sekä viranhaltijana toimiva nuoriso-ohjaaja. Lisätietoa: Nuorisopalveluiden vastaava Niina Savilahti p. 040 512 6348 tai niina.savilahti@keuruu.fi

Projektit

Onko sulla hyvä idis johonkin toimintaan, harrasteryhmään, tapahtumaan tai projektiin? Kerro siitä meille! Vuosittain Nuorisopalveluissa on toteutettu erilaisia projekteja, joissa nuorten osallisuus ja tekemisen meininki on keskiössä. Nuorten projektina on järjestetty mm. bänditapahtumia, kunnostettu Kipinän alakertaa, järjestetty tyttöjen päivää, Haapamäen yönuoppari, Nuorten Lanit-tapahtuma – vain mielikuvitus on rajana! Lisätietoa: Vastaava Nuoriso-ohjaaja Annika Korpinen/040 717 3451 tai annika.korpinen@keuruu.fi

Yhteystiedot